Σχέδιο Πόλης - Ελεύθεροι Χώροι

Σχέδιο Πόλης - Ελεύθεροι Χώροι

Το Σχέδιο Πόλης δεν μπορεί παρά να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για μια αναπτυσσόμενη περιοχή σαν την δική μας, αφού όχι μόνο διασφαλίζονται οι περιουσίες των δημοτών και προωθείται η οργανωμένη και ορθολογική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζονται οι χώροι και τα χρήματα για την κατασκευή των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών (Σχολεία, Αθλητικά και Πολιτιστικά Κέντρα, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Χώροι Πρασίνου και Αναψυχής,κλπ). Προτεραιότητά μας η ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης και για τις υπόλοιπες Πολεοδομικές Ενότητες.

Ανθούσα

Δημοσιεύθηκε, στις 12 Αυγούστου 2016, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη της επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Ανθούσας, Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ 167 Α.Α.Π. 12 Αυγούστου 2016). 

Στο πλαίσιο των δύσκολων οικονομικών συγκυριών πετύχαμε χρηματοδότηση ύψους 1.252.000 ευρώ, από την Περιφέρεια Αττικής, για την Πράξη Εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδίου της Ανθούσας.

Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλης και την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, ξεκινάμε να φτιάξουμε από την αρχή μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΗ.

Θα μας δοθεί η δυνατότητα να κατασκευάσουμε την προβλεπόμενη οδοποιία, τα Σχολεία όλων των βαθμίδων, Παιδικές Χαρές, Πλατείες, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και άλλες Κοινόχρηστες και Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις. Από το Σχέδιο Πόλης προβλέπονται:

* 3 νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (Κοινοτικό Κατάστημα, Τρίγωνο, ΟΣΑΜ στο ύψος πηγαδιών)

* 2 Νηπιαγωγεία και 2 Δημοτικά (Αγ. Γεώργιος και οδός Σύρου—ΟΣΑΜ)

* 2 Γυμνάσια και 2 Λύκεια (Αγ. Γεώργιος και οδός Σάμου)

Με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής, προτεραιότητα θα έχει η κατασκευή καινούργιων σχολείων σε όλες τις γειτονιές.

 

Γέρακας

Στο πλαίσιο προώθησης των διαδικασιών για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης για την περιοχή “Γαργηττός ΙΙΙ” του Γέρακα το Δασραχείο Πεντέλης ζήτησε τον χαρακτηρισμό παραρεμάτιας ζώνης πλάτους 25 μέτρων κατά μήκος του ρέματος Γέρακα, κατ’ επέκταση της ήδη υπάρχουσας πράξης χαρακτηρισμού, που το ίδιο παλιότερα είχε εκδώσει.

Η διαδικασία έκδοσης αυτής της Πράξης ξεκίνησε το 2011 και δυστυχώς μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2018.  Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το Μελετητικό Γραφείο, που έχει αναλάβει την πολεοδόμηση, επικαιροποιεί τον φάκελο και εντός του 2019 θα γίνει νέα ανάρτηση του Σχεδίου προκειμένου υπόθεση να εισαχθεί στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων για να προχωρήσει διαδικασία έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και εν συνεχεία η δημοσίευση τους στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

Παλλήνη

Εκδόθηκαν τα προεδρικά διατάγματα για την οριοθέτηση των ρεμάτων Χαλκίδας και Μιχαληνού,το οποίο ήδη είναι σε διαδικασία έργων διευθέτησης και είναι σε διαδικασία έκδοσης προεδρικού διατάγματος τα ρέματα, Μάριζας, Ν. Παλλήνης, Παπαχωράφι. Η οριοθέτηση των ρεμάτων επιτρέπει πλέον και την προώθηση του σχεδίου πόλης των αντίστοιχων περιοχών.

Συνεχίζουμε την ένταξη των εκκρεμών πολεοδομικών ενοτήτων στο σχέδιο και προχωρούμε στην υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής σε όσες έχουν ήδη ενταχθεί. Επί του παρόντος η εξέλιξη των πολεοδομικών θεμάτων έχει ως ακολούθως:

Πράξη Εφαρμογής Π.Ε1 –Καραουζι, Π.Ε.8 –Παπαχωράφι, Π.Ε9- Μαριζα , Π.Ε 13-Νεα Παλλήνη.

Αναρτήσεις με 1η ανάρτηση Καραουζι από 1η Φεβρουαρίου – 28 Φεβρουαρίου.

Πράξη Εφαρμογής Π.Ε2 –Νότια Έδρας σε εξέλιξη.

Έχει γίνει 1η Ανάρτηση.

Πράξη Εφαρμογής Π.Ε5 Κάτω Μπαλανα σε εξέλιξη.

Έχει γίνει 1η Ανάρτηση.

 Π.Ε 14 – Λουτρό.

Έγινε η τελευταία ανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση ο φάκελος  διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής για εισήγηση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της Περιφερείας.

Π.Ε 3  Λόφος –Άγιος Αθανάσιος.

Έγινε η τελευταία Ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης και  υπεβλήθησαν 7 ενστάσεις. Θα εκδικαστούν στο επόμενο Δ.Σ. και ο φάκελος της μελέτης θα υποβληθεί στην Περιφέρεια για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ .  

Π.Ε 6 Μιχαληνός , Λόφος Λεβίδη, Π.Ε 2 –Νότια Εδρας και Π.Ε10 – Κάτω Χαρβάτι.

Έχουν υποβληθεί οι Πολεοδομικές μελέτες στην Περιφέρεια για Εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ

Π.Ε 4 –Άνω Μπαλάνα τμήμα μετά τον αποχαρακτηρισμό του Αρχαιολογικού Χώρου.

Έχει υποβληθεί η μελέτη στην Περιφέρεια για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ.

Πολεοδομικό Κέντρο.

Μετά την ακύρωση του Δ/γματος από το ΣτΕ έγινε νέα Πολεοδομική Μελέτη η οποία έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για Εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ.

Πολεοδομική μελέτη Ασυρμάτου.

Μετά την μείωση ζώνης από το Νεκροταφείο και τις εγκεκριμένες γεωλογικές μελέτες εκπονήθηκε Πολεοδομική μελέτη η οποία υποβλήθηκε στην Περιφέρεια για Εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ.

Ο Καθορισμός Χρήσεων Γης στο Ο.Τ. 132 (Πλατεία Πανοράματος) βρίσκεται στη φάση της Αρχιτεκτονικής προμελέτης έχει εκπονηθεί και θεωρηθεί η Τοπογραφική μελέτη. Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ότι οι όροι δόμησης που θα καθοριστούν θα είναι τέτοιοι που να επιτρέπουν να κατασκευαστεί κτίριο 100 μ2

Προτεραιότητά μας η ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης για όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου.

Σε μια εποχή όπου οι απαλλοτριώσεις θα επιβάρυναν δυσβάσταχτα οικονομικά τους δημότες, η άμεση προώθηση του Σχεδίου Πόλης αποτελεί και την μόνη βιώσιμη λύση για την προστασία των ελάχιστων εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων: Λόφος Λεβίδη, Λόφος Κεραίας, Στρατόπεδο Λάμπρου.

Κτήμα Καμπά

Για πρώτη φορά στην εικοσάχρονη εξέλιξη του θέματος του Κτήματος Καμπά, ο Δήμος Παλλήνης κατοχυρώνει οφέλη υπέρ της περιοχής και των κατοίκων, μεταξύ των οποίων:

• Κατασκευή έργων πρασίνου και άθλησης στους κοινόχρηστους χώρους 160 στρεμμάτων που περιέρχονται στο Δήμο Παλλήνης, με δαπάνη της εταιρείας,

• Κατασκευή έργων αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης ύψους έξι εκατομμυρίων (6.000.000,00) ευρώ, με δαπάνη της Εταιρείας.

• Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών με ευθύνη του Δήμου για την αποφυγή διαμπερούς κυκλοφορίας και την ελαχιστοποίηση της όχλησης από την κυκλοφορία των οχημάτων, το κόστος των οποίων θα βαρύνει την Εταιρεία.

• Άμεση μεταβίβαση με συμβόλαιο της Βίλλας Καμπά, πλήρως ανακαινισμένης, κατά ψιλή κυριότητα στον Δήμο και κατά πλήρη κυριότητα με την παρέλευση 15 ετών.

• Ανακατασκευή του παλιού Εργοστασίου και του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και ανάδειξη της παλιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής.

• Αναβίωση 30 στρεμμάτων οικολογικών αμπελώνων, που θα συνδεθούν με τις μουσειακές λειτουργίες του παλιού Εργοστασίου Καμπά.

• Ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων με τους χώρους εκπαίδευσης μέσω της υποβάθμισης του αρτηριακού χαρακτήρα της οδού Λεονταρίου και της πεζοδρόμησης τμημάτων της.

• Φύτευση υψίκορμων δέντρων μεταξύ της επένδυσης και της γύρω περιοχής για την αντιμετώπιση της όχλησης, αποφυγή ρύπανσης (αισθητικής και περιβαλλοντικής).

• Εξασφάλιση της πρόσληψης προσωπικού κατά προτεραιότητα από κατοίκους του Δήμου Παλλήνης.

• Εξασφάλιση ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της επένδυσης, με ευνοϊκότερους όρους για επαγγελματίες