Πολιτική Προστασία

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε καιρικά φαινόμενα επικρατούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος μας πάνω σε αυτό το πλαίσιο, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, επιμελείται και οργανώνει:

Υπηρεσίες αποψίλωσης όλων των Κοινόχρηστων Χώρων και κλάδεμα των υψίκορμων και επικινδύνων δέντρων.

Υπηρεσία ειδοποίησης των ιδιοκτητών των οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης κατά την κείμενη νομοθεσία.

Δεξαμενές ύδατος, όπου υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα πυρκαγιάς.

Στόλος αυτοκινήτων, έτοιμος να σπεύσει οπουδήποτε προκύψει πρόβλημα.

Πλήρης καταγραφή και συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού πυρασφάλειας που στελεχώνει τα πυροφυλάκια τα οποία υπάρχουν σε κρίσιμα σημεία του Δήμου.

Στενή συνεργασία και συντονισμός με τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).

Σύγχρονα οχήματα διασποράς αλατιού και ετήσια προμήθεια πάνω από 250 tn άλατος.

Πλήρες Δίκτυο Ομβρίων που θωρακίζει την πόλη από πλημμύρες, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται.