Καθαριότητα - Ανακύκλωση

Η παρούσα δημοτική περίοδος χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα δημιουργικό έργο στους τομείς των υποδομών με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα, στο πράσινο και στο αστικό περιβάλλον.

Λειτουργήσαμε προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή για: Οργανικά Υπολείμματα, Γυαλί, Χαρτί και Αλουμίνιο. Αξιοποιούμε τα κλαδιά και φυτικά υπόλοιπα για παραγωγή οργανικού λιπάσματος με την οικιακή κομποστοποίηση (διανεμήθηκαν δωρεάν 1.500 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά) και στη συνέχεια με την συλλογή βιοαποβλήτων.

Επεκτείναμε την ανακύκλωση και σε άλλα ρεύματα, όπως: Μπάζα, Ενδύματα – Υποδήματα, Συσσωρευτές, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές, Λαμπτήρες, καθώς και την επανάχρηση φαρμάκων μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου και ενδυμάτων – υποδημάτων και λοιπών ειδών μέσω του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου.

Προχωρήσαμε στην εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων στα σχολεία, παιδικούς σταθμούς και δημοτικές υπηρεσίες για την διαλογή στην πηγή με έμφαση αρχικά στα πλαστικά, στο γυαλί, χαρτί, τηγανέλαια, συσσωρευτές, λαμπτήρες και αλουμίνιο.

Συνεχίζουμε την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, ενώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ προχωρούμε στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Συντηρούμε διαρκώς, αντικαθιστούμε και τοποθετούμε νέους κάδους μπλε (ανακύκλωσης) και πράσινους (απορριμμάτων) σε όποια σημεία απαιτούνται. (974 νέοι πράσινοι κάδοι και 90 νέοι μπλε κάδοι)

Συνεχίζουμε την τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε πλατείες και δρόμους με φαρδιά πεζοδρόμια.

Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την αγορά χώρου με σκοπό την δημιουργία ενός σύγχρονου Κλειστού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) με σκοπό την περαιτέρω μείωση του κόστους και κεντρικού ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ το οποίο θα υποστηρίζει την λειτουργία των δορυφορικών «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ» και προχωρούμε στις μελέτες για την κατασκευή του.

Εξοπλίσαμε τον στόλο της καθαριότητας με οκτώ (8) νέα απορριμματοφόρα, έναν (1) τράκτορα, δύο (2) press containers, ένα (1) ανοιχτό φορτηγό, ένα (1) JCB μηχάνημα έργου για φόρτωση μπαζών και κλαδιών και ένα πολυμηχάνημα με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής υπερκατασκευών (αρχικά θα έχει την δυνατότητα χρήσης ως εκχιονιστικό, αλατιέρα και ανοιχτό φορτηγό αλλά θα μπορεί να μεταφέρει και κινητές «πράσινες γωνιές» – ειδικά διαμορφωμένα container για την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή σε κάθε γειτονιά).

Σε συνέχεια του εξοπλισμού όλου του στόλου οχημάτων καθαριότητας με συσκευές εντοπισμού για την αποτροπή κλοπών και τον καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων προχωρήσαμε στην  υλοποίηση προγράμματος εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων, κατανάλωσης καυσίμων και  επέκτασης διαχείρισης του μητρώου οχημάτων, ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εισροών – εκροών για τον έλεγχο του ανεφοδιασμού των οχημάτων με καύσιμα και τις καταναλώσεις τους.