Πολιτικές Ισότητας

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ευέλικτα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που επιτρέπουν στις μητέρες να συνεισφέρουν ανεμπόδιστα στο οικογενειακό εισόδημα.

Ενίσχυση των πρωτοβουλιών γυναικείας επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα αυτών στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΟΠΣΑ, και την καθιέρωση σε ετήσια βάση του Bazaar οικοτεχνών.

Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης, τα οποία ήδη αναφέρονται στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής. 

Ειδικά αθλητικά προγράμματα και προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, τα οποία αναφέρονται στους τομείς Αθλητισμού και Πολιτισμού.

«Η έκπτωτη αμαζόνα – Η γυναίκα της διπλανής πόρτας»: αφιέρωμα στους πολλαπλούς ρόλους της γυναικείας  ύπαρξης και στους τρόπους όπου ο Δήμος Παλλήνης τους υποστηρίζει, σε συνεργασία με τον σύλλογο γυναικών “Εργάνη”

«Κοινός Λόγος»: αφιέρωμα στην δύναμη που έχει η επιλογή- «είναι πιο πολλά αυτά που μας ενώνουν από όσα μας χωρίζουν», σε σκηνοθεσία Ασπασίας Τζιτζικάκη

Εκδήλωση – ενημέρωση για την κακοποίηση των γυναικών

Πιλοτικό πρόγραμμα για τους δείκτες μέτρησης των πολιτικών ισότητας σε τοπικό επίπεδο

Συμμετείχαμε στην υλοποίηση διετούς πιλοτικού προγράμματος  που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων & Περιφερειών σε συνεργασία με άλλους φορείς με στόχο την ανάδειξη δεικτών που θα επιτρέπουν τη μέτρηση και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας των φύλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας στο Δημαρχείο των Βρυξελλών στις 14 Οκτωβρίου 2015, όπου επίσης διερευνήθηκαν περαιτέρω δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές ομάδες εργασίας με ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ στελεχών, αιρετών αντιπροσώπων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Συνολικό Έργο