Πράσινο

Επεκτείναμε το σύστημα άρδευσης από υφιστάμενες γεωτρήσεις για εξοικονόμηση νερού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και εγκαταστήσαμε αυτόματα συστήματα ποτίσματος στο σύνολο των χώρων πρασίνου του Δήμου.

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και ομάδες εθελοντών φυτεύσαμε και φροντίσαμε κάθε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο. Στην παρούσα δημοτική περίοδο 4.325 νέα φυτά και δέ-ντρα έχουν προστεθεί στο αστικό πράσινο.

Καταρτίσαμε τη μελέτη για την ολοκλήρωση της Ανάπλασης του Ρέματος Παναγίτσας με πρόβλεψη για χώρους αναψυχής και άθλησης, θεματική φύτευση, ποδηλατοδρόμους και διαδρομές πεζών, ολοκληρώνοντας έναν πνεύμονα πρασίνου μέσα στο κέντρο του Γέρακα.

Ολοκληρώσαμε την μελέτη δασικής διαχείρισης για το Άλσος του Πανοράματος Παλλήνης (57 περίπου στρεμμάτων) για τη διαμόρφωση ενός χώρου αναψυχής και περιπάτου.

Παράλληλα, ετοιμάζουμε την Μελέτη Δασικής Διαχείρισης για την δασική έκταση του Τριγώνου Καμπά.