Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση

Η ασφαλής κυκλοφοριακή λειτουργία του οδικού δικτύου αποτέλεσε προτεραιότητα για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, στην τρέχουσα δημοτική περίοδο, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε 41 εργολαβίες που α-φορούν έργα συντηρήσεως οδών, έργα οδοποιίας, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, επουλώσεις λακκουβών, διαγραμμίσεις οδών, τα οποία αλλάζουν την εικόνα της πόλης μας, κάνοντας την πιο ασφαλή, πιο λειτουργική και πιο όμορφη.

 • Προσθέσαμε στο Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού πάνω από 5.400 νέα φωτιστικά τύπου LED και 121 νέοι προβολείς τύπου LED, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση των συνθηκών οδοφωτισμού σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, με προτεραιότητα στις περιοχές όπου επί χρόνια ήταν υποφωτισμένες.

• Αντικαταστήσαμε τον εορταστικό φωτισμό, ο οποίος είχε αχρηστευθεί λόγω φθορών από την πολυετή χρήση, με νέα σύγχρονα φωτιστικά LED με μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. , ο Δήμος Παλλήνης προέβει σε προμήθεια 825 επιστήλιων σετ φωτεινών σωμάτων, 15 διακοσμητικών για τις εισόδους και τα κέντρα πόλης, 160 σετ λαμπάκια ψείρες για στολισμό δέντρων σε κεντρικές πλατείες και 3.000 μέτρα φωτοσωλήνα. Στο πλαίσιο της οικονομικότητας, επιλέξαμε ένα είδος εορταστικού φωτισμού που έχει μικρή αντίσταση στον αέρα, μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας (LED).  Αυτό μας επιτρέπει να διατηρούμε τα εορταστικά στολίδια εγκατεστημένα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους εξοικονομώντας το τεράστιο εργατικό κόστος εγκατάστασης – απεγκατάστασης και τις φθορές που υφίσταται ο εορταστικός φωτισμός κατά την ως άνω διαδικασία.

• Εκπονούμε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Παλλήνης με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Στόχος του Σχεδίου είναι να υποδείξει τις παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας βασισμένης στο τρίπτυχο: βέλτιστες οικονομικές λύσεις, βελτίωση ποιότητας ζωής, εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης για όλους και ενός συνεκτικού κοινωνικά περιβάλλοντος χάρις κυρίως στη συνδυασμένη λειτουργία διαδρομών κίνησης και σημείων στάσης σε υψηλής ποιότητας δημόσιους δρόμους που προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Ο Δήμος Παλλήνης ήταν ένας από τους 162 στην Ελλάδα που έλαβαν έγκριση και ένας από τους πρώτους που έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

• Προβήκαμε σε διαγραμμίσεις διαβάσεων και οδικού δικτύου και τοποθετήσαμε σήμανση με ενεργειακά αυτόνομους παλλόμενους σηματοδότες στα σχολεία.

• Συνεχίστηκε η τοποθέτηση Πινακίδων Ονοματοθεσίας οδών (1.380 πινακίδες) στον Αγ. Αθανάσιο-Λόφο Παλλήνης, Μάριζα, Παπαχωράφι, Νέα Παλλήνη, Βακαλόπουλο, Λουτρό, Κάτω Χαρβάτι, Άνω και Κάτω Μπαλάνα, Δέση, Κέντρο Γέρακα, Γαργηττός Ι και ΙΙ, κλπ.

  Στο Γέρακα

 • Κατασκευάσαμε 6.000 τ.μ. νέων δρόμων σε όλο το Γέρακα.

• Συντηρήσαμε 144.000 τ.μ δρόμων σε όλο το Γέρακα.

• Κατασκευάσαμε 19.000 τ.μ. νέων πεζοδρομίων.

• Τοποθετήσαμε Πινακίδες Ονοματοθεσίας Οδών στη Δέση, στο Κέντρο Γέρακα, στο Γαργηττό Ι και Γαργηττό ΙΙ και προχωράμε άμεσα σε Σταυρό και Μπαλάνα.

• Λάβαμε 25 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

• Προχωρήσαμε σε δημόσια διαβούλευση για την κυκλοφοριακή μελέτη συνολικά της περιοχής του Σταυρού και αναμένεται η έγκρισή της για να υλοποιηθεί.

• Συντάξαμε την οριστική μελέτη και είναι υπό δημοπράτηση η κατασκευή των κόμβων πλατείας Μακεδονίας και άλλων τριών κόμβων επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο Γέρακα με σκοπό την ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων.

• Επιτύχαμε δημόσια δέσμευση από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών για την υλοποίηση του Σταθμού Προαστιακού / ΜΕΤΡΟ του Γέρακα, στην οδό Γέρακα.

• Υπογράψαμε την σύμβαση για την κατασκευή του κυκλοφοριακού κόμβου επί των οδών Γέρακα – Έβρου – Τρικάλων και ξεκινά άμεσα η κατασκευή του.

• Κάναμε διαβούλευση για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής μελέτης Π.Ε. Σταυρού, Δ.Ε. Γέρακα.

• Υλοποιήσαμε υπηρεσία συμβουλευτικής εμπειρογνωμοσύνης για την αναβάθμιση τμημάτων οδικού δικτύου του δήμου με έμφαση στην ασφάλεια και κινητικότητα των ευάλωτων χρηστών. Ο δήμος στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για τους ευάλωτους χρήστες στη Δ.Ε. Γέρακα πρόκειται να προχωρήσει πιλοτικά σε εκείνες τις διαδικασίες προκειμένου να αρθούν τα όποια εμπόδια στο δημόσιο χώρο που εμποδίζουν την ομαλή κίνηση αυτών των ατόμων. Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τις οδούς Θεσσαλονίκης,

 Στην Παλλήνη

 · Κατασκευάσαμε 40.000 τ.μ. νέων δρόμων, προυπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, στις περιοχές Άνω Μπαλάνας και Βακαλόπουλου.

· Εκτεταμένη συντήρηση οδοστρωμάτων, 260.000 τ.μ., προϋπολογισμού 4.800.000,00 ευρώ, στις περιοχές: Αγ. Αθανάσιος, Λόφος Παλλήνης, Καραούζι, Μάριζα, Παπαχωράφι, Λουτρό, Νέα Παλλήνη, Κάτω Χαρβάτι, Κάτω Μπαλάνα, Πανόραμα, Κάντζα, Αγ. Νικόλαο και Παλαιό Κέντρο.

· Κατασκευάσαμε 7.000 τ.μ. νέων πεζοδρομίων.

· Ολοκληρώσαμε την κατασκευή της Λεωφ. Κύπρου με πλήρη οδοφωτισμό.

· Τοποθετήσαμε Πινακίδες Ονοματοθεσίας Οδών στις γειτονιές: Αγ. Αθανασίου-Λόφου Παλλήνης, Μάριζας, Παπαχωραφίου, Νέας Παλλήνης, Βακαλόπουλου, Λουτρού, Κάτω Χαρβατίου, Άνω και Κάτω Μπαλάνας, Εργατικών Κατοικιών Ι και ΙΙ.

· Εφαρμόσαμε 4 νέες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, που αφορούν στην Παλλήνη.

· Επιτύχαμε δημόσια δέσμευση από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών για την υλοποίηση έργων σύνδεσης και αναστροφών της Αττικής Οδού με την Υμηττού – Ραφήνας, καθώς και την υλοποίηση Περιφερειακών Οδών για την αποσυμφόρηση των οικιστικών κέντρων της Παλλήνης.

· Υλοποιήσαμε την κυκλοφοριακή παρέμβαση στην πλατεία Αγ. Τρύφωνα, επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης.

· Προβήκαμε σε διαγραμμίσεις διαβάσεων και οδικού δικτύου και τοποθετήσαμε σήμανση με ενεργειακά αυτόνομους παλλόμενους σηματοδότες στα σχολεία.

Στην Ανθούσα

 · Συντηρήσαμε 46.000 τ.μ. δρόμων στην Ανθούσα, με μια μελέτη προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ και ετοιμάζουμε νέα συμπληρωματική μελέτη για το υπόλοιπο οδικό δίκτυο που χρειάζεται συντήρηση.

· Κατασκευάσαμε 3.300  τ.μ. νέων πεζοδρομίων στην Ανθούσα.

· Επιλύσαμε το πρόβλημα  της  συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της περιοχής Πηγάδια –  Ανθούσας.

· Λάβαμε 4 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.