Αποχέτευση Ακαθάρτων

Δεσμευτήκαμε για την Αποχέτευση ακαθάρτων:

Αποχέτευση για όλους – Αποχέτευση παντού!  Μια ξεκάθαρη δέσμευση στηριγμένη σε τεκμηριωμένες μελέτες, επίμονες διεκδικήσεις, εξασφάλιση κονδυλίων και επίπονες διαδικασίες για την υπέρβαση της γραφειοκρατείας και των μικροπολιτικών παρεμβάσεων.

Με μεθοδικότητα, επιμονή και διορατικότητα πετύχαμε την αλλαγή του σχεδιασμού της αποχέτευσης του Δήμου μας, μετά από 20 χρόνια στασιμότητας στην πρόταση του ΚΕΛ Ραφήνας, εξασφαλίζοντας, αντ’ αυτού, υπαρκτό και εν λειτουργία αποδέκτη, το ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και διαδικασίες εγκρίσεων, εξασφαλίσαμε εκ νέου χρηματοδότηση για το έργο και μετά και την δημοπράτησή που έγινε στις 17/12/2018, αναμένουμε άμεσα την εκκίνηση των εργασιών υλοποίησης.

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά αυτή την δημοτική περίοδο:

1. ΤΕΛΟΣ 2014-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Με  συνεχή  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της  διαδικασίας  έγκρισης  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων ( ΜΠΕ)  στην  ΕΥΠΕ  ολοκληρώθηκε  ο  φάκελος  και  ήταν  έτοιμος  προς  υπογραφή  στο  γραφείο  του  τότε  Υπουργού  Περιβάλλοντος. Παρά  τις  συνεχείς  παραστάσεις  μας  και  τις  ποικιλότροπες  και  έντονες  πιέσεις  μας  ο  Υπουργός  συνέχισε  να  αρνείται  άνευ  λόγου  την  υπογραφή.

Επειδή  η  υπόθεση  βρισκόταν  σε  κρίσιμη  φάση  και  από  την  αδικαιολόγητη  άρνηση  υπογραφής  του  Υπουργού  εμποδιζόταν  η  εξέλιξη  της  διαδικασίας,  συγκαλέσαμε  σε  ειδική  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο. Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  όλα  τα  κόμματα  και  οι  τοπικοί  βουλευτές  και  υποψήφιοι  βουλευτές  εν  όψει  των  εκλογών  του  Ιανουαρίου  2015.

 2. Με την υπ΄αριθμ. 3644/31-3-2016  απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομίας-Ανάπτυξης και  Τουρισμού  ανακλήθηκαν ( λόγω λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013)  οι  αποφάσεις  ένταξης  των  ενταγμένων πράξεων  χρηματοδότησης της  αποχέτευσης  του  Δήμου  Παλλήνης  που  δεν   είχαν  υλοποιηθεί  με  εξαίρεση  το  τμήμα  του  Γέρακα  βόρεια  της  Αττικής  οδού (Γαργηττού  Ι  και ΙΙ) που  είχαν  ήδη  υλοποιηθεί.

3. Με  την  υπ΄ αριθμ. 18989/27-7-2016 απόφαση της ΕΥΔΑΠ περί  ανασχεδιασμού  των  έργων  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στην  Αν.  Αττική  διαχωρίσθηκε  η  αποχέτευση  του  Δήμου  μας  από  την  αποχέτευση  του  Δήμου  Σαρωνικού  και  καθορίσθηκε  ότι  το  σύνολο  του  Δήμου  Παλλήνης  θα  αποχετευθεί  στο  ΚΕΛ  ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ  πλην  Κάντζας  και  Κάτω  Μπαλάνας,  που  θα  αποχετευθούν  προς  το  ΚΕΛ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

4. Με την  υπ΄ αριθμ. 10205/26-8-2016  απόφαση του  Υπουργείου  Οικονομίας-Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  οριστικοποιήθηκε  ο  επιμερισμός  χρηματοδότησης  των  έργων  διαχείρισης  λυμάτων  που  χωροθετούνται  στην  Περιφέρεια  Αττικής  για  την  περίοδο  2014-2020  και  ορίσθηκε  ότι  εντάσσεται  στο  νέο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  και  η  αποχέτευση  του Δήμου Παλλήνης   με  νέα  πρόσκληση ( υπόλοιπος Γέρακας  και  ολόκληρη  η  Ανθούσα  και  Παλλήνη)

5. Αφού μεσολάβησαν δύο εθνικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα και σχηματίστηκαν δύο κυβερνήσεις, με την 57114/25-11-2016  απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  των  Περιβαλλοντικών  όρων  λειτουργίας  του  ΚΕΛ  ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ  ( έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων-ΜΠΕ-) η  οποία  εκκρεμούσε  για  υπογραφή  από  το  έτος  2014 ( Η γνωστή  μία (1) υπογραφή  που  εμπόδιζε  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας).

6. Αμέσως  μετά,  με  το  4923/7-2-2017  έγγραφο  του  Δήμου  Παλλήνης  υποβλήθηκαν  στην  ΕΥΔΑΠ  προς  οριστική  έγκριση  οι  μελέτες  εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων  των  τριών (3) Δ.Ε ( Ανθούσας-Γέρακα-Παλλήνης).

7. Με  την  132/4-5-2017  απόφαση  του  Δ.Σ. Παλλήνης  εγκρίθηκε  η  νέα  θέση  ενός  εκ  των  αντλιοστασίων  στη θέση   << Παναγίτσα>>  Γέρακα.

8. Με  την  19310/27-9-2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΥΔΑΠ  εγκρίθηκαν  οι  οριστικές  μελέτες  του  πρωτεύοντος  και  του  δευτερεύοντος  δικτύου  ακαθάρτων  του  Δήμου  Παλλήνης.

9. Με  το  42620/30-10-2017  έγγραφό  του  ο Δήμος  Παλλήνης  διαβίβασε  προς  την  ΕΥΔΑΠ την  308/24-10-2017  απόφαση  του  Δ.Σ  για  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  για  την  ενιαία  κατασκευή  του  πρωτεύοντος  και  δευτερεύοντος  δικτύου  από  την  ΕΥΔΑΠ.

10. Με  την  202352/7-11-2017  απόφασή  του  το  Τεχνικό  Συμβούλιο  Δημοσίων  έργων  της  Περιφέρειας  Αττικής ( Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. )  γνωμοδότησε  θετικά  για  τη  θεώρηση  των  μελετών  αποχέτευσης  του  Δήμου  Παλλήνης.

11. Με  το  3801/14-11-2017  έγγραφο  της  Διαχειριστικής  Αρχής  της  Περιφέρειας  Αττικής  δημοσιεύθηκε  η  πρόσκληση  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  << Υποδομές[nbsp_tc] Μεταφορών, Περιβάλλον[nbsp_tc] και[nbsp_tc] Αειφόρος[nbsp_tc] Ανάπτυξη>>  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο  Συνοχής  και ΚΛΗΘΗΚΑΝ  οι  δικαιούχοι φορείς  των  οποίων  και  ο  Δήμος  Παλλήνης  για  την  υποβολή  πρότασης  ένταξης  για  χρηματοδότηση.

12. Με  την  19421/15-11-2017  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΕΥΔΑΠ  εγκρίθηκε  η  υπογραφή  της  αιτούμενης  προγραμματικής  σύμβασης.

13. Στις  22-1-2018  υπεγράφη  μεταξύ  Δήμου  Παλλήνης  και  ΕΥΔΑΠ  προγραμματική   σύμβαση  για  την  κατασκευή  και  του  δευτερεύοντος  δικτύου  αποχέτευσης  από  την  ΕΥΔΑΠ  η  οποία  εξουσιοδοτήθηκε  να  υποβάλλει  και για λογαριασμό του Δήμου Παλλήνης  την  αίτηση  χρηματοδότησης  προς  την  Διαχειριστική  Αρχή  της  Περιφέρειας  Αττικής.

14. Με  την  1042/26-6-2018  απόφαση  της  Περιφερειάρχου  Αττικής  εντάχθηκε  το  έργο  της  αποχέτευσης  του  Δήμου  Παλλήνης ( πρωτεύον  και  δευτερεύον  δίκτυο )  στη  χρηματοδότηση  από  το  παραπάνω  πρόγραμμα  του  ΕΣΠΑ  2014-2020 ( Ταμείο  Συνοχής)  για  συνολικό  ποσό  55.337.333,00 Ευρώ. Με  το  ποσό  δεν  διασφαλίζουμε  απλώς τους  πόρους  χρηματοδότησης  για  την  κατασκευή  του  έργου,  αλλά  διασφαλίζουμε  αντίστοιχη  ισόποση  απαλλαγή  των  δημοτών  μας  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  πληρωμή  του κόστους κατασκευής  της  αποχέτευσης.   

Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος πέτυχε να απαλλαχθούν οι πολίτες του Δήμου Παλλήνης από το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής που θα τους βάρυνε στην κατασκευή του έργου και εξασφάλισε την ύπαρξη του αναγκαίου ποσού για να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ώστε έως τον Σεπτέμβριο του 2023 να έχει συνδεθεί και το τελευταίο σπίτι.

15. Τον Δεκέμβριο του 2018, πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση του έργου. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της ΞΕΚΙΝΟΥΝ οι εργασίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου.

Για το Δίκτυο Αποχέτευσης των περιοχών Κάντζας, Αγ. Νικολάου, Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού και Εργατικών Κατοικιών Παλλήνης, τα λύματα των οποίων κατευθύνονται προς το υπό κατασκευή Κ.Ε.Λ. Κορωπίου, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).