Ύδρευση

Δεσμευτήκαμε για την Ύδρευση: “Συνεχής εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αδιάκοπη παροχή νερού”

Κατασκευάσαμε 3.100 μέτρα νέων αγωγών ύδρευσης, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, για αντικατάσταση ή επέκταση δικτύου.

Ανθούσα – οδοί : Ηρακλείου (400,00 μ), Καλαβρύτων & Ηπείρου (200,00 μ).

Γέρακας – οδοί: Αγίας Λαύρας(150,00 μ), Κολοκοτρώνη(100,00), Μυρτιάς(150,00), Καμέλειας(80,00), Ελύτη (80,00 μ), Σεφέρη (40,00), Καλαμάτας (250,00 μ) και Περιοχή  Δέσης (Πηλίου – Τσουμέρκων – Μύτικα / 600,00 μ),

Παλλήνη  – οδοί :  Ειρήνης(700,00 μ), Δανάης(150,00 μ), Γκανά (100,00 μ), Γρυπάρη(100,00) .

Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ανάδειξης αναδόχου για την μεταφορά  του αγωγού ύδρευσης στην οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου – Γέρακας.

Αναβαθμίστηκε το  αντλιοστάσιο Κοραή – Γέρακα με νέο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας. Σε φάση αναβάθμισης είναι και τα δύο (2)αντλιοστάσια των οδών Γαργηττού  και Ξενοφώντα  με νέο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.

Πραγματοποιήθηκαν  συντηρήσεις αναβάθμισης στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές των Δ.Ε. Ανθούσας και Παλλήνης.

Τοποθετήσαμε συστήματα Τηλεμετρίας για να πραγματοποιείται έλεγχος της λειτουργίας των αντλιοστασίων και δεξαμενών του Δήμου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αποτυπώσαμε ψηφιακά όλο το δίκτυο ύδρευσης με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του, την πύκνωση των βανών ελέγχου, την βέλτιστη κατανομή πιέσεων.

Εγκρίναμε νέο Κανονισμό Ύδρευσης ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας.

Εκσυγχρονίσαμε όλα τα αντλιοστάσια σε Ανθούσα και Παλλήνη με διπλές αντλίες και αυτοματισμούς ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές υδροδότησης και οι περίοδοι με χαμηλή πίεση.

Διενεργούμε σε μηνιαία βάση δειγματοληψίες για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

Εφαρμόσαμε Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Ύδρευσης μέσω φορητών ψηφιακών συσκευών, με το οποίο γίνεται απεικόνιση υδρομετρητών σε χάρτη μέσω δορυφορικού στίγματος.

Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης αυθημερόν ή σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις την επόμενη ημέρα.