ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Μια πόλη για την νεολαία

 Αθλητικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών σε χώρους άθλησης άρτια εξοπλισμένους και συντηρημένους.

Πολιτιστικά προγράμματα που όχι μόνο παρέχουν ποιοτική ψυχαγωγία και πνευματικά ερεθίσματα αλλά ενθαρρύνουν την συμμετοχή, την καλλιτεχνική δημιουργία και την έκφραση των νέων στις δραστηριότητες που αυτοί επιλέγουν.

Επιμορφωτικά προγράμματα για την βελτίωση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων.

Υποστήριξη της νεολαίας στην προσπάθειά τους για απασχόληση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βαθειάς οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας που βιώνει σήμερα η κοινωνία μας.

Διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων αλλά και φορέων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Μια πόλη για τα παιδιά

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ευέλικτα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που επιτρέπουν στις μητέρες να συνεισφέρουν ανεμπόδιστα στο οικογενειακό εισόδημα.

Ενίσχυση των πρωτοβουλιών γυναικείας επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα αυτών στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης.

Ειδικά αθλητικά προγράμματα και προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Μια πόλη για τις γυναίκες

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ευέλικτα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που επιτρέπουν στις μητέρες να συνεισφέρουν ανεμπόδιστα στο οικογενειακό εισόδημα.

Ενίσχυση των πρωτοβουλιών γυναικείας επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα αυτών στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης.

Ειδικά αθλητικά προγράμματα και προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Μια πόλη για την Τρίτη ηλικία

Δομές φροντίδας και προστασίας για την Τρίτη ηλικία πλήρως εξοπλισμένες τόσο για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα όσο και για την ψυχαγωγία.

Προγράμματα αναψυχής και επιμόρφωσης αλλά και προγράμματα αξιοποίησης της εμπειρίας και της γνώσης και μετάδοσής της στις νέες γενιές.

Σύνδεση των δραστηριοτήτων όλων των ΚΑΠΗ με τις δραστηριότητες που απευθύνονται στα παιδιά και στη νέα γενιά ώστε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό ιστό της πόλης.

Μια πόλη για τα άτομα με ειδικές ικανότητες

Διαμόρφωση συνθηκών πρόσβασης αρχικά σε όλα τα δημοτικά κτήρια και σταδιακά σε όλη την πόλη.

Ειδικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης όπου οι συνδημότες μας με ειδικές ικανότητες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες ή και στο σπίτι τους.

Ειδικά αθλητικά προγράμματα και ενδυνάμωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – μΕΑ με την στελέχωσή του με νέες ειδικότητες.

Ειδική μέριμνα για την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ικανότητες στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης.

Μια πόλη για τους επαγγελματίες

Ενίσχυση της τοπικής αγοράς μέσω δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης και λειτουργίας ειδικότερα σε ότι αφορά στην καθαριότητα, στάθμευση, συγκοινωνία και σε αναπλάσεις που θα αναδεικνύουν την τοπική αγορά και θα καθιστούν εύκολη και ευχάριστη την επίσκεψη της από τους πολίτες.

Πολιτικές προώθησης της Τοπικής αγοράς με ενέργειες προβολής / ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο προγράμματος προσφορών / εκπτωτικής για τους δημότες της πλατφόρμας ευαισθητοποίησης και κινήτρων FollowGreen και του Διαδικτυακού Επαγγελματικού Οδηγού.

Μια πόλη για το μέλλον

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη, τις συνθήκες ζωής, την πρόσβαση στην πληροφόρηση αλλά και για ενδυναμώσουμε τα δίκτυα πολιτών και φορέων και να σχεδιάσουμε μαζί έξυπνες λύσεις για την πόλη μας.

Μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις για το περιβάλλον, για την κοινωνική αλληλεγγύη, για την βιώσιμη αστική κινητικότητα δημιουργούμε μαζί μια πόλη για το μέλλον.

Μια πόλη για όλους

Αυτή είναι η πόλη που θέλουμε!

Το έργο μας εγγυάται και αποδεικνύει χωρίς αμφισβήτηση ότι μπορούμε μαζί με τους δημότες, να τη δημιουργήσουμε.

Μια πόλη για όλους.