Προγραμμα 2019-2023

Βασικές Υποδομές

(Αποχέτευση Ακαθάρτων – Αντιπλημμυρική Προστασία – Ύδρευση – Φυσικό Αέριο)

Στην περίοδο 2019 – 2023 ολοκληρώνονται οι βασικές υποδομές της πόλης.

Με τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ήδη να καλύπτουν το σύνολο των εντός σχεδίων περιοχών, προχωρούμε στα έργα διευθέτησης ρεμάτων που θα αποτελέσουν και τους αποδέκτες των αντιπλημμυρικών έργων των πολεοδομικών ενοτήτων που εντάχθηκαν στο σχέδιο και ολοκληρώνονται οι πράξεις εφαρμογής τους.

Εντός του 2019 ξεκινά η κατασκευή του ήδη δημοπρατηθέντος έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης με ορίζοντα κατασκευής έως το 2023.  Εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από Ευρωπαικούς πόρους (ΕΣΠΑ – Ταμείο Συνοχής) για την κατασκευή του έργου, ο Δήμος ΠΕΤΥΧΕ να ΑΠΑΛΛΑΧΘΟΥΝ οι πολίτες του Δήμου Παλλήνης από το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής που θα τους βάρυνε στην κατασκευή του έργου και ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ την ύπαρξη του αναγκαίου ποσού για να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ το έργο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ώστε έως τον Σεπτέμβριο του 2023 να έχει συνδεθεί και το τελευταίο σπίτι.

Για το Δίκτυο Αποχέτευσης των περιοχών Κάντζας, Αγ. Νικολάου, Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού και Εργατικών Κατοικιών Παλλήνης, τα λύματα των οποίων κατευθύνονται προς το υπό κατασκευή Κ.Ε.Λ. Κορωπίου, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

Ολοκληρώνουμε τις βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης με αντικαταστάσεις αγωγών, όπου είναι απαραίτητο, εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων, πύκνωση βανών ελέγχου και καλύτερη κατανομή ζωνών για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πιέσεων.

Συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου με προγραμματισμένες ήδη εργασίες για το 2019 και 2020 με σκοπό την ολοκλήρωση του δικτύου στο Παλαιό Κέντρο Παλλήνης και στις περιοχές Κέντρου, Σταυρού, Μπαλάνας, Γαργηττού Ι και ΙΙ του Γέρακα. Εξασφαλίσαμε την προοπτική σταδιακής επέκτασης σε όλο τον Δήμο βάσει  του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος που δείχνουν οι κάτοικοι.

Εντός του επόμενου έτους αναμένεται η έναρξη των εργασιών αναβάθμισης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών έως τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες Fiber to the home) για τα Κέντρα του Γέρακα και της Παλλήνης, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα αυξημένης ποιότητας και πιστότητας υπηρεσιών για τον πολίτη αλλά και την δυνατότητα να αναπτύξει ο Δήμος νέες υπηρεσίες, στηριζόμενος σε αυτή την υποδομή.

Έργα υποδομής, προγραμματισμένα και δρομολογημένα, με τα οποία κλείνει ο κύκλος των βασικών υποδομών και μας επιτρέπεται να στρέψουμε την προσοχή μας σε έργα λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης της πόλης, βελτίωσης της καθημερινότητας και σε έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σχέδιο Πόλης - Ελεύθεροι Χώροι – Κτήμα Καμπά

Το σχέδιο πόλης δεν μπορεί παρά να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για μια αναπτυσσόμενη περιοχή σαν την δική μας, αφού όχι μόνο διασφαλίζονται οι περιουσίες των δημοτών και προωθείται η οργανωμένη και ορθολογική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζονται οι χώροι και τα χρήματα για την κατασκευή των απαραίτητων κοινωνικών.

Με επτά (7) Πολεοδομικές Ενότητες σε διαδικασία Πράξης Εφαρμογής και οκτώ (8) Πολεοδομικές Ενότητας σε διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, η πόλη ανοίγει τα φτερά της. Οι επί δεκαετίες υπερφόρτωση των παλαιών πολεοδομικών κέντρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εκτός σχεδίου περιοχών σε Σχολεία, Αθλητικά και Πολιτιστικά Κέντρα, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, Χώρους Πρασίνου και Αναψυχής, φθάνει στο τέλος της.

Στις νέες περιοχές, οι οποίες πολεοδομούνται με ευνοϊκότερους για το περιβάλλον όρους, αποκτώνται πλέον οι απαραίτητοι χώροι για όλες τις εξυπηρετήσεις που πρέπει να απολαμβάνουν οι κάτοικοι μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.

Ολοκληρώνουμε την Πολεοδομική Μελέτη για την Πλατεία Πανοράματος και κατασκευάζουμε τον πολυχώρο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του οικισμού.

Η άμεση προώθηση του Σχεδίου Πόλης αποτελεί και την μόνη βιώσιμη λύση για την προστασία των ελάχιστων εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων: Λόφος Λεβίδη, Λόφος Κεραίας, Στρατόπεδο Λάμπρου. Σε μια εποχή όπου το κράτος δεν χαρίζει και οι πολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στο κόστος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την απόκτηση ελεύθερων χώρων, προωθούμε την αξιοποίησή τους, μέσω της ένταξης τους στο Σχέδιο Πόλης, ως χώροι πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.

Για πρώτη φορά στην εικοσάχρονη εξέλιξη του θέματος του Κτήματος Καμπά, ο Δήμος Παλλήνης κατοχυρώνει οφέλη υπέρ της περιοχής και των κατοίκων, μεταξύ των οποίων:

• Κατασκευή έργων πρασίνου και άθλησης στους κοινόχρηστους χώρους 160 στρεμμάτων που περιέρχονται στο Δήμο Παλλήνης, με δαπάνη της εταιρείας,

• Κατασκευή έργων αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης ύψους έξι εκατομμυρίων (6.000.000,00) ευρώ, με δαπάνη της Εταιρείας.

 • Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών με ευθύνη του Δήμου για την αποφυγή διαμπερούς κυκλοφορίας και την ελαχιστοποίηση της όχλησης από την κυκλοφορία των οχημάτων, το κόστος των οποίων θα βαρύνει την Εταιρεία.

• Άμεση μεταβίβαση με συμβόλαιο της Βίλλας Καμπά, πλήρως ανακαινισμένης, κατά ψιλή κυριότητα στον Δήμο και κατά πλήρη κυριότητα με την παρέλευση 15 ετών.

• Ανακατασκευή του παλιού Εργοστασίου και του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και ανάδειξη της παλιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής.

• Αναβίωση 30 στρεμμάτων οικολογικών αμπελώνων, που θα συνδεθούν με τις μουσειακές λειτουργίες του παλιού Εργοστασίου Καμπά.

• Ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων με τους χώρους εκπαίδευσης μέσω της υποβάθμισης του αρτηριακού χαρακτήρα της  οδού Λεονταρίου και της πεζοδρόμησης τμημάτων της.

 • Φύτευση υψίκορμων δέντρων μεταξύ της επένδυσης και της γύρω περιοχής για την αντιμετώπιση της όχλησης,  αποφυγή ρύπανσης (αισθητικής και περιβαλλοντικής).

• Εξασφάλιση της πρόσληψης προσωπικού κατά προτεραιότητα από κατοίκους του Δήμου Παλλήνης.

• Εξασφάλιση ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της επένδυσης, με ευνοϊκότερους όρους για επαγγελματίες της πόλης μας.

Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση της πόλης

 (Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση της πόλης – Διοικητήριο Ανθούσας)

Η πόλη μας είναι το σπίτι μας, ο χώρος όπου ζούμε, εργαζόμαστε, αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Η κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων, των πάρκων και των χώρων πρασίνου, επηρεάζουν συνολικά την ποιότητα ζωής μας. Τα έργα που αφορούν την καθημερινότητα είναι εξίσου σημαντικά με τα μεγάλα έργα ανάπτυξης και εξασφαλίζουν άμεσα θετικά αποτελέσματα για το σύνολο των πολιτών ενώ ταυτόχρονα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην ίδια την ανάπτυξη της πόλης. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία δίνουμε στην ασφάλεια του πεζού, του ηλικιωμένου, των παιδιών, του κάθε πολίτη. Δρόμοι, πεζοδρόμια και δημοτικός φωτισμός είναι απαραίτητα στοιχεία για κάθε γειτονιά εντός και εκτός σχεδίου.

Με δρομολογημένη πλέον την υλοποίηση των έργων βασικών υποδομών, στρέφουμε την προσοχή μας στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης μας τοποθετώντας σε πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών συνθηκών, την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων τόσο ως προς την αισθητική τους όσο και ως προς την χρηστικότητά τους, την εναρμόνιση και των υπόλοιπων παιδικών χαρών με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων, την δημιουργία συνθηκών βαδισιμότητας και επισκεψιμότητας μέσα από έργα αναπλάσεων των Παλαιών (ιστορικών) Κέντρων.

Οι πλατείες διαμορφώνονται σε ζωντανά κομμάτια της γειτονιάς με εγκαταστάσεις και αστικό εξοπλισμό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών κατά περίπτωση:  μικρά ανοιχτά θέατρα, χώροι για παιχνίδια όπως σκάκι, σταθμοί επαναφόρτισης φορητών συσκευών και ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών, WiFi hotspots, κλπ. Στις μεγαλύτερες πλατείες τοποθετούμε σταθμούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα περιβάλλοντος (ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και ψηφιακές πινακίδες πληροφόρησης για τα δρώμενα στην πόλη μας.

Συνεχίζουμε την κατασκευή και συντήρηση οδών, την κατασκευή και ανάπλαση πεζοδρομίων, την συμπλήρωση και αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού σε όλη την πόλη με προτεραιότητα τις εκτός σχεδίου περιοχές καθώς και την ανάπλαση των μεγάλων και μικρών πάρκων και πλατειών.

Αξιοποιούμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τον χώρο των 38 στρεμμάτων πλησίον του Αθλητικού Κέντρου Παλλήνης για την δημιουργία ενός υπερτοπικού Αθλητικού – Περιβαλλοντικού θεματικού Πάρκου και το Πεδίο του Άρεως για την δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων.

Ειδικότερα στον τομέα της κυκλοφοριακής αναβάθμισης:

·       Για την ασφάλεια στις μετακινήσεις, ξεκινά εντός του Μαίου η κατασκευή του κυκλοφοριακού κόμβου Έβρου – Τρικάλων στον Γέρακα, ακολουθεί εντός του έτους η δημοπράτηση των Κυκλοφοριακών κόμβων Πλατείας Μακεδονίας και Λ. Εθνικής Αντιστάσεως (3 κόμβοι) στον Γέρακα και κατόπιν της σύνταξης ειδικών κυκλοφοριακών μελετών θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση αντίστοιχων κυκλοφοριακών κόμβων στις περιοχές της Κάντζας και Παλαιού Κέντρου Παλλήνης.

·       Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε συνεργασία με τους φορείς και τους κατοίκους, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας βασισμένης στο τρίπτυχο: βέλτιστες οικονομικές λύσεις, βελτίωση ποιότητας ζωής, εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης για όλους.

·       Επεκτείνουμε τον υπάρχοντα ποδηλατόδρομο στο Γέρακα και δημιουργούμε νέους στην Κάντζα και στην διαδρομή της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου

·       Διεκδικούμε την υλοποίηση της  δημόσιας δέσμευσης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών για την υλοποίηση του Σταθμού Προαστιακού / ΜΕΤΡΟ του Γέρακα, στην οδό Γέρακα και την υλοποίηση έργων σύνδεσης και αναστροφών της Αττικής Οδού με την Υμηττού – Ραφήνας, καθώς και την υλοποίηση Περιφερειακών Οδών για την αποσυμφόρηση των οικιστικών κέντρων της Παλλήνης

Σε λίγους μήνες  η Ανθούσα θα έχει ένα υπερσύγχρονο κτήριο που θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας.

Το Διοικητήριο της Ανθούσας κατασκευάζεται σε οικόπεδο εμβαδού 3.734,62m² στο οικοδομικό τετράγωνο Ο1-20 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Δ.Ε. Ανθούσας. Το  κτήριο εμβαδού 2.200 τ.μ. και προϋπολογισμού 2.500.000 €, (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),  θα στεγάσει: διοικητικές υπηρεσίες, χώρο συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου, γραφεία εξυπηρέτησης των δημοτών, ΚΑΠΗ, αίθουσες εκδηλώσεων, μουσική βιβλιοθήκη, σύγχρονο Δημοτικό Ιατρείο, και γενικά όλες τις λειτουργίες που είναι διάσπαρτες σε διάφορους προκατ χώρους.

Θα αποτελούν πλέον παρελθόν οι αυθαίρετες κατασκευές που στέγαζαν την Κοινότητα Ανθούσας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα και οι δημότες θα μπορούν να εξυπηρετούνται σε ένα σύγχρονο κτήριο, αντάξιο της εποχής μας και της πόλης μας.

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ο Δήμος μας ήδη διαθέτει μια μεγάλη σειρά (16 ενεργές) καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών και συνεχίζει την ανάπτυξη νέων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη. Κάποιες από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που βρίσκονται ήδη σε φάση σχεδιασμού:

·       Διαδραστική πλατφόρμα όπου οι δημότες θα μπορούν να προτείνουν και να συμμετέχουν στην υλοποίηση εθελοντικών σχεδίων που αφορούν στην πόλη μας (Community Projects).

·       Πλατφόρμα διαρκούς ενημέρωσης για τα δρώμενα στο δήμο βάσει των προτιμήσεων του κάθε πολίτη. (NewsFeedPallini).

·       Πλατφόρμα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης αιτημάτων για τους πολίτες με πιστοποίηση βάσει της ψηφιακής υπογραφής που ο κάθε πολίτης μπορεί να αποκτήσει από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΔήμοςΕνΟίκω).

·       Πλατφόρμα ενημέρωσης για τεχνικά έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο ή τρίτους φορείς που αδειοδοτεί ο Δήμος, στην περιοχή όπου κατοικεί, εργάζεται ή επισκέπτεται ο κάθε πολίτης βάσει των στοιχείων που έχει δηλώσει.

·       Πλατφόρμα προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

·       Πλατφόρμα υποστήριξης ευπαθών ομάδων όπως ηλικιωμένα μοναχικά άτομα, άτομα με αναπηρίες ή άτομα που πάσχουν από γεροντική άνοια, Alzheimer ή Parkinson.

Έξυπνη πόλη

Μια “έξυπνη πόλη” βρίσκει “έξυπνες λύσεις” για τα προβλήματα της μέσα από την ενεργοποίηση των δυνάμεων των πολιτών της. Τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται πιο αποδοτικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων.

Προτεραιότητες μας:

·       Η βιώσιμη αστική κινητικότητα

·       Η διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων και καταναλωτών

·       Η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

·       Η διαρκής βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσα από καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.

·       Η ανάπτυξη και υποστήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων

·       Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών πρωτοβουλιών των πολιτών και η διασύνδεση αυτών των πρωτοβουλιών με αντίστοιχες των κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

Περιβάλλον

(Πράσινο – Εξοικονόμηση Ενέργειας)

Η Περιβαλλοντική μας Πολιτική στηρίζεται σε 4 άξονες: α) Ανάπτυξη και Προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου, β) εξοικονόμηση ύδατος με την αξιοποίηση των γεωτρήσεων, γ) εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. και   δ) διαχείριση των στερεών αποβλήτων με έμφαση στην μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση.

Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς την φύτευση όλων των θεσμοθετημένων χώρων πρασίνου. Σε  συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις ομάδες εθελοντών φυτεύουμε κάθε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο. Φροντίζουμε τους ελεύθερους – πράσινους χώρους, με συμμετοχή της κοινωνίας και προτρέπουμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών από συλλόγους, σχολεία κλπ. Στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα η εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των κατοίκων.

Αξιοποιήσαμε υφιστάμενες γεωτρήσεις για εξοικονόμηση νερού σε Παλλήνη και Ανθούσα και εγκαταστήσαμε αυτόματα συστήματα ποτίσματος στο σύνολο σχεδόν των χώρων πρασίνου του Δήμου.

Ολοκληρώσαμε τις μελέτες δασικής διαχείρισης του άλσους Πανοράματος και της δασικής έκτασης του τριγώνου Καμπά και είμαστε έτοιμοι για την δημοπράτηση των έργων έτσι ώστε πολύ σύντομα να παραδώσουμε στους κατοίκους δύο πνεύμονες αστικού δάσους με δυνατότητες αναψυχής, περιπάτου και ψυχαγωγίας.

Δημοπρατείται εντός του έτους η ολοκλήρωση της ανάπλασης του Ρέματος Παναγίτσας, η οποία προβλέπει ποδηλατόδρομο, διαδρομή περιπάτου, υπαίθριες στάσεις με όργανα εκγύμνασης, θεματικούς κήπους και δραστηριότητες αναψυχής.

Προχωρούμε προγραμματισμένα την διαδικασία για την πλήρη εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλο το Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού.

Εκπονούμε το στρατηγικό σχέδιο για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου μας, η οποία θα αποτυπώνει όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων αλλά και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επακόλουθη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω του συστήματος net-metering .

Μέσω ήδη δημοπρατημένων έργων αναβαθμίζουμε ενεργειακά τα αθλητικά μας κέντρα και ιδιαίτερα το Κολυμβητήριο του Γέρακα ενώ ακολουθεί το Κολυμβητήριο της Παλλήνης και το Δημαρχείο. Αντικαθιστούμε τον φωτισμό με νέους λαμπτήρες τεχνολογίας LED στα σχολικά κτήρια και προχωρούμε σε συνδέσεις με το δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου και ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κέλυφος και στα λεβητοστάσια των κτηρίων.

Καθαριότητα - Ανακύκλωση

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών είναι η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η περιβαλλοντική παιδεία.

Πρώτοι σε πανελλήνια κλίμακα εφαρμόσαμε την πλατφόρμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Followgreen, η οποία βραβεύτηκε με βραβείο καινοτομίας. Η πλατφόρμα συμπληρώνεται με ένα πλήθος δράσεων στα σχολεία μας που εκπαιδεύουν και ευαισθητοποιούν τα παιδιά μας και μέσω αυτών το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Εκπονήσαμε, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιχειρησιακό  Σχέδιο  Εναλλακτικής  Τοπικής  Διαχείρισης  και  Αξιοποίησης  των Παραγόμενων Οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Αξιοποιήσαμε τα συμπεράσματα της έρευνας στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την διαχείριση στερεών αποβλήτων που αποτελεί τον οδηγό για τις ενέργειες μας.

Επεκτείνουμε διαρκώς το σήμερα υφιστάμενο σύστημα ανακύκλωσης στην πόλη μας, με την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για την διαλογή στην πηγή με έμφαση αρχικά στα οργανικά υπολείμματα, στο  γυαλί, χαρτί και πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλαια, Μπάζα, Ενδύματα – Υποδήματα, Συσσωρευτές, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές, Λαμπτήρες. Αξιοποιούμε τα κλαδιά και φυτικά υπόλοιπα για παραγωγή οργανικού λιπάσματος με το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης.

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ προχωρούμε στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Συνεχίζουμε την τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε πλατείες και δρόμους με φαρδιά πεζοδρόμια και προχωρούμε στην δημιουργία ενός σύγχρονου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων με σκοπό την περαιτέρω μείωση του κόστους.

Προωθούμε την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ως περιβαλλοντική και αισθητική επιλογή με δράσεις στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο(ενδυμάτων – υποδημάτων και λοιπών ειδών) και στο Κοινωνικό Φαρμακείο (φάρμακα), στις εορταστικές εκδηλώσεις κλπ.

Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την αγορά χώρου με σκοπό την δημιουργία ενός σύγχρονου Κλειστού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) με σκοπό την περαιτέρω μείωση του κόστους και κεντρικού ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ το οποίο θα υποστηρίζει την λειτουργία των δορυφορικών «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ» και προχωρούμε στις μελέτες για την κατασκευή του.

Συντηρούμε διαρκώς, αντικαθιστούμε κατεστραμμένους και τοποθετούμε νέους κάδους μπλε (ανακύκλωσης) και πράσινους (απορριμμάτων) σε όποια σημεία απαιτούνται.

Εξοπλίσαμε τον στόλο της καθαριότητας με οκτώ (8) νέα απορριμματοφόρα, έναν (1) τράκτορα, δύο (2) press containers, ένα (1) ανοιχτό φορτηγό, ένα (1) JCB μηχάνημα έργου για φόρτωση μπαζών και κλαδιών και ένα πολυμηχάνημα με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής υπερκατασκευών για διαφορετικές χρήσεις και συνεχίζουμε με την αγορά ειδικών οχημάτων όπως κινητές πράσινες γωνιές, συνδυασμό απορριμματοφόρου – καδοπλυντηρίου, κλαδοθρυματιστή, κλπ.

Φροντίδα για όλους

(Κοινωνική Πολιτική – Δημόσια Υγεία – 1η & 3η Ηλικία – Αδέσποτα)

Στο επίκεντρο της προσοχής μας όλοι οι πολίτες, με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η Κοινωνική Πολιτική δεν παρέχεται απλώς, αλλά ασκείται από κοινού με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Δεν αποτελεί φιλανθρωπία, αλλά ένα καλά οργανωμένο δίκτυο δράσεων, που περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και της οργανωμένης συλλογικότητας στην κατεύθυνση της εθελοντικής προσφοράς.

Κοινωνική Πολιτική

Δημιουργούμε νέες Δομές και επεκτείνουμε τις υπάρχουσες μέσω της ενδυνάμωσης του Εθελοντισμού και της ατομικής και συλλογικής προσφοράς, όπως: Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κάρτα Κοινωνικών Παροχών, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Διακίνηση προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Ανταλλακτήριο, Κοινωνικά Ιατρεία, Τράπεζα Χρόνου, Συμβουλευτική, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Σχολές Γονέων, Κέντρα Κοινότητας, Αθλητικές και Πολιτιστικές διοργανώσεις γα την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

Μειώνουμε τα Δημοτικά Τέλη και το κόστος συμμετοχής στα Αθλητικά και Πολιτιστικά Προγράμματα για όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ολοκληρώνουμε τη Χάρτα Εθελοντισμού του Δήμου Παλλήνης.

Ενισχύουμε τις πολιτικές ισότητας των φύλων, μέσα από δράσεις και πολιτιστικά δρώμενα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Υλοποιούμε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας στο πλαίσιο ανάπτυξης και στήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

Μέσα από ειδική μηχανογραφική εφαρμογή λειτουργούμε μηχανισμό καταγραφής των κοινωνικών δεδομένων, των αναγκών, των ομάδων στόχου της κοινωνικής πολιτικής.

Ολοκληρώνουμε, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για τους Ρομά και τους εκπροσώπους τους, τις  διαδικασίες για ένταξη του Δήμου Παλλήνης στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των Ρομά, με αίτημα για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μέσω Περιφέρειας Αττικής της επιδότησης ενοικίου με στόχο τη μετεγκατάστασή τους σε ενοικιαζόμενες κατοικίες και την εξάλειψη του καταυλισμού.

Συνεχίζουμε και εμπλουτίζουμε τις Σχολές Γονέων, τις επιμορφωτικές ημερίδες για τους Εκπαιδευτικούς και τις επεκτείνουμε και για τις εργαζόμενες στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία Ένωσης Καταναλωτών, ώστε να μπορέσουμε να επαναλειτουργήσουμε την επιτυχημένη αγορά χωρίς μεσάζοντες που διακόπηκε προσωρινά λόγω της αλλαγής του Θεσμικού Πλαισίου. 

Συνεχίζουμε τη λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Παλλήνης προσθέτοντας νέες ειδικότητες και δραστηριότητες ενώ εντός του έτους λειτουργούμε την πρώτη παιδική χαρά για ΑΜΕΑ στον Δήμο μας.

Δημόσια Υγεία

Λειτουργούμε δύο Κοινωνικά Ιατρεία που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης για όλους ενώ μέσα από πλήθος ενημερωτικών δράσεων προάγουμε την πρόληψη με έμφαση στα σχολεία, στους ηλικιωμένους και στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Διοργανώνουμε πέντε (5) δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας ετησίως, που εξασφαλίζουν εκατοντάδες φιάλες αίματος.

Πρωτοπορούμε με δράσεις Καινοτομίας και Διεθνούς Συνεργασίας όπως το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής (UHCE) για το οποίο ο Δήμος Παλλήνης βραβεύτηκε με κορυφαία διάκριση, και το «Sylff Leaders Workshop» (στην Ιαπωνία, μοναδικός Δήμος, που συμμετείχε) με σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας προς όφελος των κατοίκων

Φροντίδα για την 1η Ηλικία

Αναβαθμίζουμε συνεχώς την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό όλων των οκτώ (8) Δομών Προσχολικής Αγωγής  και κατασκευάζουμε έναν ακόμη Βρεφονηπιακό Σταθμό στον Γέρακα.

 Καλύπτουμε το σύνολο των αιτήσεων για εγγραφή στα Νηπιακά Τμήματα. Στο σύνολο του Δήμου φιλοξενούνται περίπου 700 παιδιά.

Λειτουργούμε ευέλικτα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης, που επιτρέπουν στους νέους γονείς να συνεισφέρουν ανεμπόδιστα στο οικογενειακό εισόδημα.

Υλοποιούμε την δραστηριότητα αφήγησης παραμυθιών από μέλη των Κ.Α.Π.Η. στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

 Φροντίδα για την 3η Ηλικία

Τα Κ.Α.Π.Η. έχουν καθιερωθεί στην συνείδησή μας ως ένας θεσμός που στηρίζει, προστατεύει, ψυχαγωγεί και ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους μας να είναι δραστήρια άτομα μέσα στη κοινωνία.

Μέσα από τις δράσεις των Κ.Α.Π.Η. επιδιώκουμε να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου της πόλης μας.

Στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας λειτουργούμε διάφορα προγράμματα, όπως: ομάδες ψυχαγωγίας, προγράμματα επιμόρφωσης, προγράμματα εθελοντισμού, δανειστική βιβλιοθήκη, χειροτεχνία, χορωδία, χορός, γυμναστική, προγράμματα αγωγής υγείας, θαλάσσια μπάνια, πρωινοί η απογευματινοί περίπατοι, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων/συναυλιών, εκδρομές.

 Φροντίδα για τους μικρούς τετράποδους φίλους μας

Είναι πεποίθηση μας ότι  τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας κι εμείς με ευαισθησία  τους την προσφέρουμε. Με το Πρόγραμμα Προστασίας για τα Αδέσποτα και σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο και τους Εθελοντές, προσφέρουμε την σωστή φροντίδα στους τετράποδους φίλους μας και παρέχουμε ασφάλεια στους δρόμους για τους κατοίκους της πόλης μας.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος αφορούν την περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμό, στείρωση, αποπαρασίτωση, περίθαλψη, υιοθεσία ή επανένταξη των αδέσποτων ζώων

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι ουσιαστικά η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών που ολοκληρώνεται με την υιοθεσία. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος μας έχει αναπτύξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα «GetAPet», όπου είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μητρώο καταγραφής των αδέσποτων ζώων, των υιοθεσιών και των ιατρικών πράξεων.

Ιδρύουμε και λειτουργούμε το «Δημοτικό Κτηνιατρείο» όπου εθελοντές κτηνίατροι θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα.

Παιδεία

Η παρέμβαση μας στην Παιδεία, δεν μπορεί να περιορίζεται στην απλή διαχείριση των σχολικών κτηρίων. Τα παιδιά μας αξίζουν μια καλύτερη παιδεία και προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος λειτουργεί τόσο υποστηρικτικά στο έργο των Διδασκόντων και των Συλλόγων Γονέων όσο και διεκδικητικά απέναντι στην Κεντρική Διοίκηση.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όλες τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των 51 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την διατήρηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Διαθέτουμε μέρος των εσόδων από τον Δημοτικό Φόρο για επιπλέον χρηματοδότηση προς όλες τις Σχολικές Μονάδες με ποσά που αξιοποιούνται στις επισκευαστικές ανάγκες, στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, στην προμήθεια επιπλέον τεχνολογικού, αθλητικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.

Αξιοποιούμε τον θεσμό της χορηγίας ώστε να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για την δημιουργία πρότυπων σχολικών μονάδων.

Ολοκληρώνουμε έργα ενεργειακής αναβάθμισης των Σχολικών Μονάδων με αλλαγές στα κουφώματα, θερμοπροσόψεις, αλλαγές στα συστήματα θέρμανσης, αντικατάσταση λαμπτήρων κλπ.  με προτεραιότητα στις παλαιότερες Σχολικές Μονάδες.

Φροντίζουμε για την συμμετοχή όλων των Σχολικών Μονάδων σε διασχολικές δραστηριότητες και σεμινάρια, που σχετίζονται με την προώθηση του Εθελοντισμού, της Αιμοδοσίας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής (π.χ. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης FollowGreen), της Κυκλοφοριακής Αγωγής, της διαδραστικής και συμμετοχικής Εκπαίδευσης, της Φιλαναγνωσίας, της Ρομποτικής.

Ενισχύουμε την συμμετοχή των Σχολείων σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Μαθητικές Συναντήσεις και Fora.

Συγκεντρώνουμε και διανέμουμε γραφική ύλη και σχολικό εξοπλισμό στα παιδιά, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Φροντίζουμε για την συνεργασία μεταξύ Σχολικών Μονάδων και Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος για την θέσπιση πολιτιστικών και αθλητικών πρωτοβουλιών όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις κλπ με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των Σχολείων.

Οργανώνουμε ενημερωτικές ημερίδες για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και τιμητικές εκδηλώσεις για τους επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι. και χρηστικές πληροφορίες για τους νεοεισαχθέντες.

Επιταχύνουμε τις διαδικασίες κατασκευής νέων σχολείων στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο .

Δημόσια Ασφάλεια - Πολιτική Προστασία

Συμβάλλουμε στην αποτροπή της παραβατικότητας και στη δημιουργία αισθήματος δημόσιας ασφάλειας στους δημότες μας, καθώς και στην αποφυγή βανδαλισμών των Δημοσίων Χώρων. Για αυτό το λόγο:

Υλοποιούμε σύμβαση με Ιδιωτική Υπηρεσία Φύλαξης (SECURITY) για την φύλαξη όλων των Δημοτικών Εγκαταστάσεων και κτηρίων, με 200 σημεία περιπολίας και άμεση ανταπόκριση από τέσσερα (4) περιπολικά , τα οποία θα διέρχονται από το σύνολο σχεδόν του δημοτικού οδικού δικτύου.

Ολοκληρώνουμε την αντικατάσταση των φωτιστικών οδοφωτισμού παλαιάς τεχνολογίας με νέα τύπου LED, τα οποία εκτός από ασφάλεια, μέσω του άπλετου φωτισμού,  εξασφαλίζουν μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος για τον Δήμο.

Τοποθετούμε σιδερένιους φράχτες στις Παιδικές Χαρές, ώστε να προστατεύονται από βανδαλισμούς τις βραδινές ώρες.

Συνεχίζουμε  την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας σε 110 σημεία Δημοτικών και Εκπαιδευτικών Δομών, ώστε τις ώρες μη λειτουργίας τους να ασφαλίζονται οι χώροι τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε καιρικά φαινόμενα επικρατούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος μας πάνω σε αυτό το πλαίσιο, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, επιμελείται και οργανώνει:

Υπηρεσίες αποψίλωσης όλων των Κοινόχρηστων Χώρων και  κλάδεμα των υψίκορμων και επικινδύνων δέντρων.

Υπηρεσία ειδοποίησης των ιδιοκτητών των οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης κατά την κείμενη νομοθεσία.

Δεξαμενές ύδατος, όπου υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα πυρκαγιάς.

Στόλος αυτοκινήτων, έτοιμος να σπεύσει οπουδήποτε προκύψει πρόβλημα.

Πλήρης καταγραφή και συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού πυρασφάλειας που στελεχώνει τα πυροφυλάκια τα οποία υπάρχουν σε κρίσιμα σημεία του Δήμου.

Στενή συνεργασία και συντονισμός με τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).

Σύγχρονα οχήματα διασποράς αλατιού και ετήσια προμήθεια πάνω από 250 tn άλατος.

Πλήρες Δίκτυο Ομβρίων που θωρακίζει την πόλη από πλημμύρες, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται.

Αθλητισμός – Πολιτισμός - Νεολαία

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, ο Δήμος Παλλήνης  μέσα από την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. υλοποιεί προγράμματα και δραστηριότητες άθλησης για όλους με πάνω από 4.500 συμμετοχές ετησίως.

Προωθούμε διαρκώς την δημιουργία νέων αθλητικών προγραμμάτων όπως δωρεάν προετοιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικών Σχολών, δωρεάν Πιλοτικό Πρόγραμμα Άθλησης και Ποιότητας Ζωής Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού, το καλοκαιρινό πρόγραμμα Aqua Aerobic ,κ.α.

Μέσα από την διαρκή συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού, την μηχανογράφηση του συστήματος διαχείρισης προγραμμάτων, την συνεργασία με έγκριτους φορείς όπως το ΤΕΦΑΑ Αθηνών και τον στρατηγικό σχεδιασμό ενημέρωσης και προβολής αυξάνουμε των αριθμό των τμημάτων και των συμμετεχόντων στις ετήσιες δραστηριότητες και βελτιώνουμε την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα  Αθλητικά προγράμματα του Δήμου φέρουν πιστοποίηση  ISO 9001 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Αναπτύξαμε την «Μέτρηση Δεικτών Υγείας Ασκούμενου» όπου αφορά την  αξιολόγηση αποτελεσμάτων του ασκουμένου σε μια σειρά παραμέτρων αποσκοπώντας στην προσαρμογή των προπονητικών προγραμμάτων επιδιώκοντας τη βελτίωση των αξιολογηθέντων δεικτών υγείας στο πλαίσιο των αθλητικών προγραμμάτων.

Προσφέρουμε δωρεάν προετοιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Στρατιωτικών Σχολών για τις εξετάσεις των αθλημάτων

Προσφέρουμε, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών το οποίο εδρεύει στο Ο.Α.Κ.Α.,  δωρεάν εξέταση και πλήρη αξιολόγηση όσων αθλητών επιθυμούν να αξιολογηθούν, εφόσον ανήκουν σε σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α..

Δημοπρατήσαμε και άμεσα ξεκινά η υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις, αναβαθμίσεις & παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης», προϋπολογισμού 1.670.000,00 ευρώ με πλήρη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

 Ολοκληρώνουμε την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης», προϋπολογισμού 738.000,00 ευρώ με πλήρη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Εντάξαμε σε προγράμματα χρηματοδότησης την κατασκευή Ανοιγόμενου Ενεργειακού Στεγάστρου για το Κολυμβητήριο Παλλήνης και την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο κύριο και βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Παλλήνης, ενώ προχωράμε τις διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής του χώρου κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου και του στίβου.

Λειτουργούμε 43 Τμήματα με πάνω από 1.100 συμμετοχές ετησίως θεατρικής, μουσικής, χορευτικής  και εικαστικής αγωγής και δημιουργούμε και νέα τμήματα – σύνολα μουσικής και πολιτιστικής έκφρασης.

Μέσα από την συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς φορείς και οργανώσεις, προωθούμε την εκφραστική δημιουργικότητα των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων, καθώς και την ενίσχυση των ερασιτεχνικών και καλλιτεχνικών ομάδων μέσα από αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα που ξεχωρίζουν σε ποιότητα και καινοτομία.

Διοργανώνουμε σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως: Πολιτιστικός Σεπτέμβριος, Αθλητική και Πολιτιστική Άνοιξη, Συναυλίες, Θεατρικές παραστάσεις, Πασχαλινές και Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις, Εκθέσεις, Δρόμοι Πολιτισμού, κτλ.

Διοργανώνουμε εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς και μαζικούς φορείς όπως: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Κρατική ορχήστρα, Λυρική Σκηνή, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας  “Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”.

Δημιουργούμε Λαογραφικό Μουσείο σε συνεργασία με τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Φορείς.

Εμπλουτίζουμε τα πολιτιστικά τμήματα μας με τμήματα αγιογραφίας, φωτογραφίας και κινηματογράφου.

Σε συνεργασία με την κινηματογραφική λέσχη του Δήμου μας ενθαρρύνουμε την δημιουργία ταινιών μικρού μήκους από ερασιτέχνες συμπολίτες μας με απώτερο σκοπό την καθιέρωση ενός ετήσιου φεστιβάλ .

Δημιουργούμε Δημοτική Βιβλιοθήκη με εθελοντές αρχικά, έως ότου επιτραπεί η πρόσληψη προσωπικού από τον Δήμο.

Παρέχουμε πλήρη απαλλαγή από τη συνδρομή σε ανέργους, μέλη των Κ.Α.Π.Η., Α.Μ.Ε.Α. και οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους

Παραδώσαμε σε λειτουργία μια σύγχρονη, υψηλών προδιαγραφών πίστα skate/BMX για τους λάτρεις του αθλήματος, όπου μπορούν με ασφάλεια να προπονούνται και να διοργανώνουν επιδείξεις.