Φροντίδα για τα Αδέσποτα

Είναι πεποίθηση μας ότι τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας κι εμείς με ευαισθησία τους την προσφέρουμε. Με το Πρόγραμμα Προστασίας για τα Αδέσποτα και σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο και τους Εθελοντές, προσφέρουμε την σωστή φροντίδα στους τετράποδους φίλους μας και παρέχουμε ασφάλεια στους δρόμους για τους κατοίκους της πόλης μας.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος αφορούν την περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμό, στείρωση, αποπαρασίτωση, περίθαλψη, υιοθεσία ή επανένταξη των αδέσποτων ζώων.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι ουσιαστικά η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών που ολοκληρώνεται με την υιοθεσία.

Ο Δήμος Παλλήνης ως ένας από τους πρώτους Δήμους στην χώρα που υλοποιεί πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα, συνεχίζει με στόχο αφενός την καταγραφή του αριθμού τους, και αφετέρου τη βιωσιμότητα τους, μέσα από δράσεις εμβολιασμού, στείρωσης και περίθαλψης.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι ουσιαστικά η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών που ολοκληρώνεται με την υιοθεσία των ζώων. Σε ετήσια βάση και στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων, αντιμετωπίζονται  περίπου 500 περιστατικά, συνολικού κόστους περίπου 75.000,00 ευρώ

Ο Δήμος Παλλήνης στοχεύει στην σταθεροποίηση, καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει την ψηφιακή πλατφόρμα GetAPet όπου είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μητρώο καταγραφής των αδέσποτων ζώων, των υιοθεσιών και των ιατρικών πράξεων. Σε αυτό αφενός καταγράφονται όλα τα στοιχεία του αδέσποτου ζώου και της κτηνιατρικής φροντίδας που έχει λάβει και αφετέρου προωθούνται οι υιοθεσίες.

Συνολικό Έργο